Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 93 >

met ftilzuygen moet voorbygaan , wyl de algemecne gedagten, dezelve, reeds zoo langen tyd, als zekere en aa,n de godsdienst gehechte voorvallen , 'ontfangen en geheiligd heeft.

VI