Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< $6 >

een* ftryd van twintig olyphanten tecgeii Gétulen, die werpfpietfen van verre pp hen affchooten, inwydde. Plutarchus fpreekt van deezen tempel, by geleegenheid eens droóms van Pompéjus. Caefar verbond zich, een weinig voor den flag van Pharfalien , om, te Romej een' tempel aan Venus, de overwinnaresfe, opterigten , byaldien hy de overwinning kwam weg te draagen, en gaf tot wagf-woord: Venus Nicepheros, de Overwinnares.

- De Tifernaten hadden een' tempel aan Venus, de Overwinnares, toegeheiligd, zoo als men het in een opfcbrift, in het 12e deel der oüde opfchriften van Hetrurlen , aangehaald ziet. Gort Mufóeüm Eruscum, pag. 118 & 119.

De verwyfdheid wrs uit Sparta verbannen; de ftrengheid der zeeden vcrwydérde ér de wulpsheid, en de Godesfe der vermaakcn had er zelve de kleur der zeeden van het land aangenoomen, „ Toen zy Europa ,, doorkruist had, zeiden deSpartaanen,verliet „ zy haare Spiegel, haare vlottenden tabbaard