Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 107 >

hals onder het drukkendst en haatetykft juk heeft doen buigen. Alle de voortbrengzels van den oceaan en der aarde zyn, daar, door de handen der onbefchaamde verkwisting, verfpreid. De allerheerlykfte wynen vlieten, er, als beeken; alle de verfyningen der vindingryke verzaadiging zyn in deeze meenigte geiechten van verheevenen fmaak , welke de kunst , in fpyt der natuur, uitvind en verfierd, te ontdekken. Een zwerm flokoppen , die , nimmer, de aangenaamheeden van de fmaak gekend hebben, omringen de taafel , en zoeken , te vergeefsch , in deezen ongelukkige overdaad, een geregt , hetwelk hun geheemelte ftreelen kan; hun bevreesd én ongerust oog fchynt eenen nieuwen doortogt te zoeken, om eene greetige maag, eenen onverzaadbaaren buik, even als de verflindende Charibdis, en eenen Hinkenden hoop van altyd opgevulde darmen te vergenoegen. Zie den meester, dat wandelend graf, welken zyne lyvigheid alleen doed onderfcheiden: het gezicht van dat kostbaar v - maal