Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 19

zou zelf uit tygeroogen de traanen kunnen lokken, 2wyg droefheid! weg traanen! laat my fpreeken!

Men ging weddingfchappen aan , wie een mensch op de vlugfte wyze van één kon fplyten, ■wie een hoofd het behendigfte kon afhouwen'; men fcheurde de kinderen uit de armen hunner moeders, en verpletterde ze tegen de rotfen. By een langzaam vuur braadde men hunne aanvoerders, en wanneer hun gehuil de beulen in den flaap Hoorde, dan flopte men hen een bal in den mond Aan dertien galgen hing " men dertien Indiaancn op — Groote God! ,mag ik het uiifpreeken! — ter eere van Christus en zyn twaalf Apostelen ! Myne oogen hebben deeze gruwelen gezien, en ik leef nog! — Gy weent Donna Elvira ? Heeft myn ysfelyk tafereel dan u alleen getroffen?

ALMAZRO.

Omdat wy geene andere vrouwen onder ons' hebben, dan Elvira en gy.

PIZARRO.

Al wat gy vertaalt, raakt ons niet. Wat gaaö ons de wreedheden van een Columbus, van een Óvando aan?

LAS CASAS.

Zyt gy niet van voorneemen die te vernïeU?

wgn?

B 2 VAL-

Sluiten