Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, At

la casus.

God, gy hebt my niet tot uwen dienaar gezalft om te vloeken, maar om te zegenen Doch hier zou myn zegen een lastering zyn. Ik vloek u, broedermoorders! ik vervloek uw voornemen! over u en uwe kinderen kome het onfchuldig bloed, dat heden zal vergoten worden! — Ik verlaat u voor altyd, om nooit weder getuige uwer razerny te zyn. In holen en digtbewasfen bosfchen zal ik my begraaven, tot tygers en luipaarden zal ik fpreeken; en wanneer wy eens daar — daar voor Hem ftaan, wiens zachtmoedige leer gy heden verloochent, fiddert dan voor myne aanklachte! (Hy wil heengaan!)

elvira. (in een onwillekeurige ontroering.)

Neem my met u, Las Cafas!

las casas.

Blyf, en red menfchen, als gy kunt! Ik heb hier geen invloed, geen vermogen; maar 1 de bekoorlykheden eener vrouw zyn machtiger dan de welfpreekendheid van een grysaard. Mogelyk zyt gy verkoren om den fchutsengel van deeze ongelukkigen te worden. (Hy gaat heen.)

pizarro.

Wat wilde gy doen, Elvira?

elvira.

Ik weet niet, maar deeze oude man kwam my B 3 in

Sluiten