Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2 DE DOOD VAN ROLLA.

jn dit oogenblik zo boven het menfchelyke verheven voor, en gy , gy allen zo diep beneden de menschheid weggezonken.

A lmazrq; De oude gryskop zuft.

valverde.

Hy fchept zich een Platonifche waereld.

pizarro.

Hy is niet meer in ftaat om te genieten, enfpeeit nu den boetprediker.

elvira.

Gy rnoogt zeggen, wat gy wilt p ik gevoel iets in my dat u weer/preekt.

■ gonzalo.

Het mededogen ftaat een fchoone vrouw altyd wel.

elvira.

Gelyk de menfchelykheid den overwinnaar.

pizarro.

Het is my lief dat wy van den zedenprediker ontflagen zyn.

almazro.

Wy zullen minder geeuwen en meer vechten.

pizarro.

Tegen den middag is de vyand gemeenlyk gewoon te offeren, dan moet gy, Almazro, links af door het woud trekken. Gy, Gonzalo, zult ter rechter zyde den heuvel beklimmen. Ik ga rechtftreeks op

hem

Sluiten