Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 DE DOOD VAN ROLLA.

pizarro. (met een vonkelend oog.) Sterven zult gy, oude ftyfkop; doch beken eerst wat gy weet.

de cazicque,

Dat heb ik reeds gedaan', doch een ding leerde ik nog van u.

pizarro.

En wat dan?

de cazicque.

Dat ik fterven moet.

pizarro.

Door minder ftyfhoofdigheid kunt gy mogelyk uw leven redden.

de cazicque.

Myn leven is een dorre boom; het is de moeite niet waardig hem te verfchoonen.

almazro.

Onze wapenen kunnen u tot den eerften van uw volk verheffen.

de cazicque.

Myn volk kent den ouden Crozimbo. Hy wasnooit de laatlle.

pizar.ro.

Wy trekken op om uw leger flag te leveren, Wees onze leidsman door het woud, en wy overlaaden u met fchatten.

de cazicque,

Ha! ha! ha!

tl-

Sluiten