Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 DE DOOD VAN ROLLA.

ters achter het altaar, de koning en het volk aan beide zyden van hetzelve!)

choor van priesters.

Godheid, bron van ons bedaanJ Zie dit offer gundig aan!

het volk.

Hoor de beê, die Kind en Gryzen, Staamlend, vroom, tot u doen ryzen!

Strengel, door een vasten band,

Vorst en Volk en Vaderland!

choor van priesters.

Zonnekroost! zend, neergebogen, Uw' vereende zuchten naar den hogen!

het volk. (knielende.') ■ Vroom en fchuldloos brengen wy u, bly te moé Hier het offer onzer harten toe. Terwijl de Koning nadert, en welriekende krui. . den op het altaar ftrooit, zingen de Priesters ■met opgeheven handen.

Zend, ó Godheid' zend uw draal, Daar wy u ootmoedig eeren;

Laat zyn gloed dit offermaal, Tot een blyk van gunst, verteeren! JEen blikfemftraal komt van boven en ontjlcekt het offer.

Triumf! ons lot verkeert. Het offer is verteerd.

Uw

Sluiten