Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 5!

VT F D E T O O N E E L.

Niemand blyft achter, dan een oude blinde Grysaard en een Jongen.

GRYSAARD.

Zyn zy vertrokken?

DE JONGEN.

Zy zyn allen weg, de een bier, de ander daaf I heen!

GRYS A ARD.

Ach niyne oogen! Als ik maar zien konde, 1 dan had ik nog een zwaard in de hand gevat, en ■ was eerlyk geftorven.

DE JONGEN.

Wilt gy naar de hut?

GRYSAARD.

Neen, myn kind! Breng my naar het altaar! (De

jongen leidt hem naar het altaar.) Laat my hier ftaan! Zyn wy gantsch alleen?

DE JONGEN.

Zy zyn allen wcggeloopen. De vaders zyn naar het leger, de moeders ik weet niet waar.

GRYSAARD.

Ach, ik ben om u zo verlegen, arm kind!

DE JONGEN.

Ik blyf by u, lieve Grootvader!

D 2 GRYS-

Sluiten