Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. (I DERDE BEDRYF.

Eett open veld in het woud.

EERSTE TO O NE E L.

Cora. (met haar Kind', verfcheiden Vrouwen en

Kinderen grocpswyze verdeeld.) cora. (heeft den kleinen Fernando oP een bed van mos onder een boom gelegd, en de takken om hem heen geflagen. Zy vip Zit» naast hem neder.) Altvd (ln.pt gy, Hcve Jongen! Wilt gy uw Sne blaauwe oogjes nog niet eens opflaan, opdat Uw moeder zich verbeuge over uws vader* bh* we oogen? (Zich ^rmoeaig waar zyn uws vaders oogen? zien zy nog mvn Alonzo nog? — 1 een der vrouwen. (In de verte naai heuvel ziende.)

Xuliqua! ziet gy niets?

een vrouwelyke stem. (achter het tooneel.)

Ik zag groote Hof wolken, nu is het weder voorby.

een vrouw. Het moet zich toch ras beflisftn. r' E 4 EEN

Sluiten