Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 75

peruaaner.

Men bragt hem uit het gewoel van het ilagveld.

de vrouwen.

Waarom niet hier by ons?

peruaaner.

My wankelde; ik zag zyn heldenbloed vloeijen.

een vrouw, (valt op haar knie!) Bidt! bidt voor het leven des Konings!

alle vrouwen, (knielen neder!) Gy Goden ! befchermt den Zoon der Zonne!

cora. (afgemat op haar knie vallende!)

Eenige God! Behoud mynen Alonzo! Jongen! vouw uw kleine handen -te famen, en bid voor uw vader en vaderland!

een derde peruaan, (komt fchielyk

op het tooneel.)

Geluk! wy zegenpraalen!

de vrouwen, (allen opfpringen-de!) Wees welkom, bode des heils! (Zy omringen hem, en overlaaden hem met liefkoozingen!)

peruaaner.

Laat my los! — ik kan niet meer, —>

de vrouwe n.

Leeft de Koning?

peruaaner.

My leeft.

CE

Sluiten