Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•8.DE DOOD VAN ROLLA.

ataliba.

Ik bedank u. Wees niet bevreesd! Myn wond ïs ligt. De zege heeft 'er balfem in gegooten.

rolla (ftaat geheel [omber en diep in gedachten verzonken.) cora, (die met haar kind op den arm de gantfche ■ ftreek doorliep om Alonzo te zoeken, keert' nu vol wanhoop naar Rolla terug.) Waar is myn Alonzo?

rolla. (wendt zich van haar af, en zwygt.) | cora. (valt voor des Konings voeten!) ) Geef my myneu gade, geef dit kind zynen vader r weder!

a t a l i b a. (zich vermommende.)) Is Alonzo nog niet hier? i. / : cora. Verwacht gy hem ?

ataliba. (haar opbeurende.)) Met het hartelykst verlangen.

co R a.

Is hy niet dood?

ataliba.

De Goden zullen myn gebed verhooren.

cora.

ïs hy niet dood?

ataliba.

' ily leeft in myn hart.

co-)-

Sluiten