Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 79,

•cora.

O Koning! gy martelt my ysfelyk. Neen, niet langer deeze dubbelzinnige woorden! Verpletter myn liever met één flag. Ben ik weduwe? Is dit kind een vaderlooze wees?

ataliba.

Waarom, lieve Cora, wilt gy door droeve voorgevoelens de weinige hoop, die wy hebben, nog verminderen ? !

cora,

Weinig! - maar echter nog hoop.' — Wat is dat? fpreek Rolla! Gy zyt een vriend der waarheid, fpreek de waarheid!

rolla.

Alonzo wordt vermist.

cora.

Vermist? Ik ken dat woord niet, en gy fpreekt dubbelzinnig. O laat uw oog geen uitweg zoeken, maar zonder vermomming op my nedcrzien! Spreek niet van vermisfen, zeg fterven!

rolla.

Moet ik liegen?

cora.

Dank zy de Goden, als het een logen is! Maar is 'er dan geen onder u zo barmhartig, om my uit deeze onuitlpreekelyke fmart van onzekerheid te rukken! Strek uwe handjes uit, arm kind! mogclyk is uw geftamel welfpreekender dan de fmart uwer moeder!

ata-

Sluiten