Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8* DE DOOD VAN ROLLA.

plaats van Alonzo te redden, zouden zy, op uw aanblik, zyne boeijeus flechts nog vaster klinken. — Moet ik duidelyker fpreeken? — Blyf, lieve Cora! — gy zyt Moeder, vergeet dat toch niet!

cora. (tegen haar kind.) Neen, ik zal u nooit vergeeten.

ataliba.

Ik ga den Goden afteren, danken voor myn vaderland, en bidden voor Alonzo.

c ora,

Gy gaat. O, geef my vooraf uw koninglyk woord, dat nog deezen avond Alonzo zal terug keeren.

ataliba.

Kan ik dat doen?

cora.

Niet? Dus is zyn dood toch mogelyk? Waarom zo ftil, arm weesje? Schrei, fchrei luid.' Eisch van deezen man uwen vader!.Voor deezen man is hy geftorven.

ataliba.

Gy verfcheurt myn hart. Zou ik minder treuren dan gy, zo Alonzo niet weerom keert? Ik had dan een vriend verlooren. Een vrouw vindt nog altoos wel een minnende gade weder, maar waar vindt een koning ooit een vriend weder? (Hy gaat heen met zyn gevolg en het grootfte deel der vrouwen.')

pER-

Sluiten