Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 DE DOOD VAN ROLLA

ROLLA.

Is uw kind vaderloos, zolang Rolla leeft?

CORA.

Kunt gy ook de plaats van moeder by hem bekleeden? of denkt gy, dat ik Alonzo's verlies zon overleeven?

ROL LA.

Om uws kinds wille, ja.

CORA.

Moet hy dan het .bloed uit myne borllen zuigen? Moet hy zich inmoederlyke traanen baaden?

ROLLA.

De hand des tyds, die de grievendfte fmarten leenigt, de vriendfchap van den koning, myne liefde...

CORA.

Weg met uwe vriendfchap! weg met uwe liefde ! Geef den bedroefden landman, wiens opkomend zaat de hagel vernielde, geen handvol gras tot ver- ■ goeding weder.

ROLLA.

Hoor dan Alonzo's vriend, als gy den uwen van i de hand wyst.

CORA.

Alonzo's vriend! Ach, wie was zyn vriend niet??

ROLLA.

Zyne laatfte woorden voor den aanvang van hett gevecht...

CO-)-

Sluiten