Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j>a DE DOOD VAN ROLLA.'

elvira.

Zo even heeft een onzer benden hem door het gantfche leger in zegepraal omgevoerd.

pizarro. (haar omhelzende.') Vrouw, welk een tyding brengt gy my! — Alonzo gevangen? O, dan ben ik overwinnaar, dan heb ik den vyand geflagen.

elvira.

Waarachtig gy maakt my nieuwsgierig den man te zien, voor wien Pizarro beefde.

pizarro.

Waar is hy? —• Wacht! (De wacht treedt binnen.) Breng den gevangenen Spanjaard terftond hier. (De wacht gaat heen!)

elvira.

Wat wilt gy met hem doen?

pizarro.

Sterven moet hy! — Uuren lang— dagen lang. —

elvira.

Foei! Schaam u! Wat zal de nakomelingfchap zeggen ? Pizarro kon niet zegepraalen, voordat hy Alonzo vermoord had.

pizarro.

* Dat is my hetzelfde !

elvira,

Welk een woord in uw mond! Handel niet üeeds edel, maar handel ook altyd groot!

pi-

Sluiten