Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;?aa DE DOOD VAN ROLLA;

elvira.

De roem der nakomelingfchap is een zeepbel, en de held een kind. Doch dit fpeelwerk knoopt juist den halfgod aan de menschheid.

pizarro.

En als ik nryn rechtvaardige wraak voldoe, wat ?egt men dan?

elvira.

Hy drukte den wcerloozen geboeiden een dolk in het hart — hy was een mensch van een laage -.ziel.

pizarro. (Jialf lashgenêè.) Hercules verflikte den reus, en Apollq heeft eens Marfyas gevild.

elvira.

Ha, ha, ha» Bravo! Wy zouden hdm Villen? Hy blaast immers de fluit beter dan wy!

pizarro, Qgemeljk.'}

Genoeg, Elvira!

elvïra.

Gy hebt gèlyk,wie zou cederen planten in een moeras? ~ Laat ons ernftig over de zaak fpreeken. Roem cn eer zyn redelooze dingen. Een weinig rpók, een weinig Vlam, hót Warmt niet, het verzadigt niet. Maar ons Voordeel? — Wat dunkt u, Piznrro? als wy door een goedkoope grootmoedigheid ecu kostbaare zege konden koo» P?1??

pi-

Sluiten