Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t&t DE DOOD VAN R O L L |, i

PIZARRO.

Ik ui

ELVIRA.

Geen woord, de tyd is kostbaar. Ik gaa naar Alonzo, Heb ik niet r<j>eds als Jongeling hem het hart getroffen? — En wanneer ik nu als vrouw voor hem treed, als myne hand de zyne drnkt, myne oogen fineekend op hem rusten — als de beeldfprake der deugd van myne lippen ftropmt; meent gy dan dat hy nog zou weêrftaan?

PIZARRO.

Uwe ydgle verwaandheid vermaakt my.

ELyiRA,

Maak fpoedig gebruik van de goede luim myner vriendfchap, eer het my berouwt.

PIZARRO.

Laat het u dan altyd berouwen, want myn befluit is reeds genomen.

ELVIRA,

A!on?o fterft?

PIZARRO,

Hy fterft!

ELVIRA.

En als Elvira in 'het uur zyns doods u vpor altyd verliet, dan ook nog?

PlgARRQ,

gejffc dan.

Sluiten