Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.130 DE DOOD VAN ROLLA.

tnanfchappen by elkander, koomt in den aanftaanden nacht als èen onverwachte donderbui opzetten, en brengt uwen Vriend in zegepraal te rug! — Op, Alonzo! de dag breekt aan. Sammel niet! Vlucht in Cora's armen! red haar leven! Keer dan weder en red het myne!

alonzo,

Rolla! waartoe verleidt gy my?

rolla,

Heeft Rolla ooit een onedele daad van u begeerd? — (Hy werpt hem het priesterlyk gewaad om.) Trek &t kleed aan, houd uw keten wel vast, dat ze geen geraas maake; vermom u, zo veel gy kunt! — Nu — ga dan! — God zy met u! — (Met aandoening.) Groet Cora! — en zeg haar — dat zy my onrecht deed.

alonzo. (hem aan zyn hart drukkende.) . Vriend! — ik heb geene woorden....

rolla.

Gevoel ik niet die warme traan, die op myn wangen druppelt? Ga heen, ik ben beloond.

alonzo.

Binnen weinige uuren keer ik weder om u te verlosfen, of met u te irerven. (Hy g4>at, zonder tegengehouden te worden, keen.)

ZE-

Sluiten