Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16*2 DE DOOD VAH R OL L A.

even zo oud als deeze. Wat dunkt u, Kameraad! dat ik het maar medenam?

andere.

Nu pak het dan maar op; maar ik bedank 'er voor, als het u te zwaar wordt.

eerste, (het Kind in zyne armen vattende!) Dat kleine ding is zo ligt als een veder,

andere.

Hier achter het bosch wordt het weder helder.

eerste.

Ga maar vooruit! (Zy verwyderen zich.)

de stem van cora. (van de andere zyde.) Hier, Alonzo! hier liet ik hem.

tweede soldaat', (achter het tooneel!) De takken van de boomen flaan my zo iii 't gezicht.

de stem van cora. (nader.) Myn hart kan my niet doen dwaalen/wy zvn 'er terftond.

soldaat, (meer in de verte!) Links af zie ik het leger fchemeren.

BERDE T O O N E E L.

cora en alonzo. cora.

Hier is de plaats, en onder deezen boom. (Zy loopt naar den hoorn toe, vindt den ledigen fluijer, en valt met een gil machteloos op de aarde.)

AL on-

Sluiten