Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. i6>

jongslee wind: — ha nu fchuifelt die giftige worm -— daar boort hy zyn angel in het hart van myn Kind.

ALONZO.

Lieffte Cora! wees toch bedaard!

CORA.

Daar klapwiekt de wreede vogel hoog in de lucht, hy fchiet greetig op zyn prooi neder, en vat de weerlooze duif in zyne verflindende klaauwen — daar loert 'een bloeddorftige tyger —• met een fprong komt hy van achter het heestergewas te voorfchyn — daar ftroomt het bloed — (zy werpt zich op de aarde neder) Help! help!

ALONZO.

■Myn Vrouw ! myn Zoon!

LAS CASAS.

Zelf in deeze eenzaame woestyu vervolgen my de jammerbeelden der ellende.

ALONZO.

Geef ons troost, Las Cafas! Gy myn Leeraar, myn weldoener! verlaat ons toch in dit fchriklyk uur niet!

LAS CAS AS.

Ik blyf by u. Doch wy zyn hier digt by het leger der Spanjaarden. Vlucht naar de uwen; ik zal u vergezellen.

ALONZO.

Hoe zullen wy het onmagtige fchepfel voort-

krygen?

L 4 LAS

Sluiten