Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170 DE DOOD VAN ROLLA.

soldaat.

Daar weeten wy niets van, By ons komt er nooit een Heiden met zyn leven af, ik laat Haan dan met zyn vryheid. Voort, zeg ik, naar de tent van den .Veldheer!

een andere soldaat.

Stil, Kameraad! de Veldheer komt.

pizarro. (treed te voorfchyn.') Wat is dat? — Zie ik wel? Rolla?

rolla. (fchimpende!) Het is ook waarlyk om te ontroeren!

pizarro.

En geboeid?

rolla.

Zo vast, dat gy volkomen gerust moogt zyn.

pizarro.

Wie heeft zich onderwonden, den redder vaiu jinyn leven op zulk eene wyze te mishandelen?

soldaat.

De man bekent zelf, dat hy veldoverlte by zyn volk is; hy zogt door onze voorposten heen te fliripen.

rolla. (met verontwaardiging )

Heenfluipen?

soldaat.

Wy hielden hem aan, en Almagro gaf last om hem in boeijeu te flaan.

pizarro.

Nu hoort gy zelf dat het buiten myn fchuld is.

Meu

Sluiten