Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. iS*

fpreek het toch uit, dat kragtige woord! Ontferm u toch over het verfcheurde hart van een moeder 1

ATALIBA.

Hemel! wat is dat?

ALONZO.

Zy verloor haar Kind.

ATALIBA.

Arme Moeder! ik kan u niet helpen! Ach! ik ben maar een Koning. k , .

CORA,

Kunt gy my niet helpen? Wie kan my dan hel- > pen? — Wien hebben de Goden ons leven toevertrouwd ? — Waart gy het niet, die de Peruaners naar het flagtveld voerde ? Heefc myn Alonzo niet voor u geftreden? — En gy weigert my thans het eenige loon zyner daaden, het leven van een Kind, dat ook eens voor u zou ftryden?

ATALIBA.

Goón, het is te veel! Verdelg my liever! Ik zwigt voor het noodlot*

C OR.A.

Tieran! wien myn benaauwd gefchrei niet deert i Heeft 'er dan nog geen bloed genoeg geftroomd om uwe eerzucht te verzadigen? Zie, aan ieder uwer diamanten hangt een lillende droppel! Moesc gy ook nog de Kinderen van de borst hunner Moeders rukken, en ze de verfcheurende dieren voorwerpen? Ha! wat raakt my uw diadeem? Wat M 3 he-

Sluiten