Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTOONERS,

Peter Alexowtcz, Czaar van Rusland, Alexander Mekzikof , Forst en Veldmaarfchaik. Natalia, zyne Gemalin. Chatikba.

Feedrik Gluck, Vader van. Chatinka, Predikant te Marienburg.

Eduaed , zyn Zoon

PsffiSIDENT.

Jacob MerscHj een Hollandsen Schipper, Vier Kooplieden.

DaNTSCHIKKEW, •MaTROOZEN.