Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biadz. t

HET MEISJE

VAN

MARIEN BURG,

■ EERSTE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Een aangenaame Landflreek.

De Predikant gluck in een halffleeten zwarten rok. Edoard met een viool onder den arm, een knobbelagtigen wandelftok in de hand, en etn valies op den rug.

E d ü a r n. Hjer, myn vader, moest gy een weinig ukrur-

Gluck.

Ja, myn zoonl —— Hebben wy niet al twee mylen afgelegd?

Edoard.

Ten minfierj.

A 2 Glucxv