Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 Het Meisje

Chatinka, (tegen Natalia.) Willes wy het eens wagen? willen wy oni weinigje Vorftengunst eens op het fpel zetten? Natalia. Ik bied my daartoe aan.

Menzikof. Doe dat toch niet, ten minften voor als nog niet j wacht nog een paar dagen!

Natalia. Dus niet eer voor dat zyn post begeven is , voor dat een half douzyn ongelukkige fchepfels aan

de wanhoop ten prooi zyn gegeven ? Hoe

menfchelyk en fchrander, Heer Veldmaarfchalk! Chatinka. Daar valt my een gedachte in. Wilt gy eens wedden, Heer Veldmaarfchalk! Velten wordt nog heden herfteld?

Menzikof. Die weddingfchap zou Chatinka denkelyk verliezen ....

Chatinka. Dat zullen wy zien. Is de Czaar in zyn Kabinet?

Menzikof.

J»!

Chatinka, (gaat naar het veng/ter.")

Daar heb ik myn requestrante reeds een

recjuestrante, die by den Czaar in zulk een goed

blaad-