Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van marienburg. Sjr

Chatinka. Dat is ook waar; maar die ook, gelyk zeer braave mannen beweerd hebben, desniettegen| flaande al te ftreng geftraft is.

Czaar. En ik denk, juist zo als hy verdiende.

Chatinka. Hy verloor ambt, vermogen , eer, uitzichten

alles op eenmaal. Hy (macht zedert twee

ijaaren in de gevangenis. Hy jammert om een ' door heul ongelukkig geworden huisgezin ; dat

I huisgezin om zynen vader, zyn' verzorger.

•Wat ontbreekt nog aan zulk een ftraf, om die ; vprfchriklyk te noemen ? En toch is zy flegts de

ftraf van een misflap. Wie onzer maakt zich

i niet fchuldig aan een misftap? Wat is een

misftap ? Wat een misdaad? Wanneer de

Czaar een misftap zo ysfelyk ftraft, welk een ftraf blyft hem dan voor de misdaad zelve overig? Czaar, (na eene tusfchenpoozing.) Lipunof is vry.

Chatinka.

Ik bedank u, Mynheer! Maar vry

eu verder niet dan vry?

Czaar, (op een fl ren gen toon.) Wat moet hy dan nog mèer hebben?

Chatinka, (met gevoel.)

Vry zyn en honger lyden! vry zyn, en

. eene