Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mar1ehbdr0.

31

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Een tuin in Peterhef,

De Czaar, Eduard.

Czaar , {van de eene zyde , in gedachten verdiept.)

„ Neen! Zo was het niet gemeend" riep

zy met een gehoond hart, en vloog heen!

Eduard, (van de andere zyde, met zyn viool onder den arm.) Dat is denkelyk eeu van het hof; —• hy heeft I echter een eerlyk voorkomen.

Czaar.

Ja wel, was het zo gemeend, Chatinka! ■■ ■ i Of hoe was het dan gemeend?

Eduard. Ik zal eens beproeven , of ik hem niet op «ne kleine contributie kan ftellen.

Czaar.

Waarom was uw kusch zo hartelyk, Chatinka?

> waarom gevoel ikhemnu nog met alle kracht

zyner betoovering oprayne lippen? —Waarom heeft

die