Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* Het Meisje

het gerucht verfpreid, als of ik van myn ambt ontzet ware.

Czaar.

Wie zegt dat?

President.

Byna alle menfchen. Ik bid daarom onderdanigsc en gehoorzaamst om eene eclatante fatisfaftie tegen deezen laster.

Czaar.

Om een eclatante fatisfaftie? — En waarin zou die ec;atante fatisfaftie beltaan?

^Prssidekt. Uw Majefteits. . .

Czaar.

In een aanzienlyke promotie , of wel in de vereering van een orde van St. Andries?

President. Uw Majefteits onderdaanigfte dienaar laat dat gaarne aan uw allerhoogst genadig goedvinden over; echter zou hem het laatfte. . .

Czaar.

Neen, neen! Zo was het niet gemeend!

Als alle lieden het zegden, dan is het een kwaad teeken; dan wenfchen het ook alle lieden. Wensch- ■ ten zy het niet, dan zouden zy even luid zeggen::

dat is een onbefchaamde logen onze Preu- •

dent is eeu eerlyk, braaf man —— zulk eenPrav