Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T A BT M A R I E N B U R C. 5?

Gluck. Namvlyks kan ik tot my zeiven komen.

Czaar. En dit meisje zoekt gy ?

Gluck. Zedert vyf maanden.

Czaar.

Wees getroost! gy zul: haar wedcrvinden, die gy mogelyk voor verlooren hield.

Gluck.

Hoe zal, hoe kan ik- my deeze zonderlinge tegenflrydigheid verklaaren?

Czaar.

Hoe zo?

G l u c k.

Uw Majefteit heeft myn zoon zeer onguntljg van de hand gewezen.

Czaar.

Die jonce vlugge Mariënburger — is die uw zoon? Chatinka's broeder?

Gluck, ah buiten zich seleen.) Chatinka? Catharina: — ó hemel! waar is zy? Czaar.

Bedaar, oude Frederik 1 — Waar is uw zoon?

D 2 Gluck.