Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vah Marienbdrc? *5

DERDE TOONE EL.

De voorigen. De C2aar.

Czaar, (<r«/7/g en fomber tegen Natalia.) Ik heb met den Veldmaarfchalk iets te verhandelen. Natalia, (£»;g* en gaat heen.) Czaar.

De Commandant in Kroonftad heeft myn Hollandfche Scheepslieden op een zeer onvoeglyke wyze mishandeld.

Menzikof. Van den Commandant in Kroonftad komt my dit zeer vreemd voor.

Czaar.

Ik weet men neemt zyne kreatuuren gaarne onder zyne befcherming.

Menzikof.

Ik geloof niet, uw Majefteit, dat ik dit verwyt verdiene. In alle die bezigheden, die my uw vertrouwen opdroeg, was altoos myn eerfte zorg, de werkzaamfte en fchranderfte vernuften ' op de voornaamfte posten te (tellen.

Czaar.

Menigmaal vergist men zich.

V. Deel. E Mes"