Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ta», Ma r i t b i c b Oi 6?

als men zege, zes wceken te water en brood in arrest zitten. (Menzikof wil heen gaan.) Nog

een woord! met den koornwoeker is het dan

in orde ?

Menzikof.

Met den koornleverautie • ja!

.Czaar. Ik liet geene Jooden in het land, om myne ambachtslieden nooit aan brood gebrek te doen hebben. Maar nu fcliynt het dat myn oogmerk zo goed als verydeld is.

Menzikof. Hoe zo, zyn Majefteit?

Czaar.

Dewyl van myn anders braaren Generaalen ■

Koornfraoufen geworden zyn.

i Menzikof. Mynheer, gy moest uwe braave Generaals niet zo diep vernederen !

Czaar.

Braave Generaals moesten tot deeze laagheid nooit aanleiding geeven ; moesten den Ambachtsman zyn (tukje brood niet uit den mond neemen,

moesten geen Koornfmoufen zyn !

Menzikof, (hem in de reden vallende.') Uw Majefteic....

E a Czaa».