Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marieniüko. £3

my traanen gekost heeft. Slegts zulk een ogenblik was in ftaat, om my voor een wyl aan de tederheid van myn vader te onttrekken.

Gluck, (by ziek zelven , uit een verdrukt hart zuchtende.)

Ongelukkige vader!

Chatinka.

Ik verkreeg heden voor den Overften, die wegens een misftap twee jaaren gevangen zat, zyd ambt en vryheid weder.

E d u a ii d.

Hebt gy dat gedaan, zustertie? Gy alleen? Chatinka.

Zyn vrouw en zyne kinderen vier onno¬

zele lieve kleinen, die hier digt by zedert al dieri tyd in eene verlchriklyke behoeftigheid leef. den. . . .

Gluck.

Zedert hoe lang is u de behoeftigheid fchriklyk geworden ?

Chatinka. Zedert ik de ellende van nader by heb leeren kennen , die de verkeerde betrekkingen van rang en geboorte over zogenaamde minder menfchen

gewoon zyn te verbreiden. Zy kwamen i

omvatten myne kniën . . .

Gluck, (verbitterd)

Omvatten uwe kniën. . . .

F 3 CSA*