Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K9 Hit Miisj1

des middemachts? O Eduard! Deere vreesfelyka droomen der flaapelooze vaderlyke zorg zyn maar alte waar geworden.

Chatinka. Hoe komt gy tóch op deeze gedachten, vader? Gluck.

Genadige Hemel! Was dan de gedroomde hoogmoed op de engelachtige deugd van dit meisje zulkjeene groote zonde in uwe oogen. dat gy haar nu zo diep ter aarde hebt neergeflagen ? . . .

Chatinka. Hoor my ten minden, myn vader!

Gluck.

Ik verkogt have en goed , zworf vyf maanden lang door onbekende landen heen, leed alle de plaagen van den ouderdom, van gebrek, van vermoeidheid, om myn kind te zoeken.

Chatinka. Gy hebt haar gevonden, myn vader.' Gluck.

Om haar voor eeuwig te verliezen. Wee, wee den vader, die zyn kind op deeze wyze weder vindt! -Wee het kind, dat op deeze wyze de trouwe zorge van zynen vader vergeldt!

Chatinka. Wat ik u fmceken mag, hoor my toch !

Gluck.