Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

va H MaKIEMBURG. 87

Gluck.

' Kom niet nader by my! Kind , wy zyn eikanderen vreemd geworden. Weg van my! O

zie my niet met deezen blik van 't o'og in t gezicht! — In al den glans die u omdraait, in al de vreugde van het hof en van den wellust, waarin gy fchynt te zweeven, zult gy . . • O'torn, Eduard,

kom ik mogt haar anders vloeken!

ChatinkaVloeken, myn vader? my vloeken?

G l u c k.

Neen, dat zal ik niet doen. Vloeken wil ik u

Biet: maar zegenen ? u zegenen ? dat

kan ik ook niet.

Einde van het derde Bedryf.

Fa VIER-