Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 >

Het zelve beftaat hier in: Dat men alle Ingezeetenen, welke tot het draagen der Wapenen gefchikt zijn, en die niet door daad en getoont hebben , het voormaalig beftuur te begunftigen, en op derzelvcrherftclling nog huiden te hoopen, (want zodanige lieden zijn het draagen der Wapenen onwaardig, en watzijookverklaaren, aan hun verklaaring kan geen geloof gegeevenworden,) eeft declaratoir ter teckening aanbiedt, bij het welke zij verklaaren ; te erkennen en te eerbiedigen de Regt en van den Mensch en Burger, zodanig ah dezelve bij Publicatie pan de Provifoneele Representanten van Hofland in dato 31 ^anuarij 17 05 zijn rastgejield, en de Oppermagt te berusten in deo boezem van het Volk, mitsgaders zig te verbinden , om ten allen tij den, als zulks ver eischt wordt, de Regt en van Vrijheid en Gelijkheid en het bejluur daarpp gegrond met' goed en bloed te verdeedigen en zig te verzetten tegen alle één of veelhoofdig willekeurig gezag ; en voorts vastfteld, alle die Ingezeetenen , welke dit declaratoir zullen geteekend hebben, bij deorganifatie van de Nadonaale Guarde dezer Stad, te wapenen, en hun, welke het zelve weigeren te onderteekenen, als contribuanten aan te neemen. Op deze wijze en op deze wijze alleen fchijnt het mij toe, dat de vraag, wie zal men wapenen, wie zalmen ak Contribuiint aannecmen, kan beantwoord worden,

A 2 Nie-

Sluiten