Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t> Ë

PHILARCHE

O F

VORSTEN - VRIEND

N°. 7-

Vervolg en Slot van No. 6.

t • i nins do tot den Brief behoorende Door bekrompenheid van pinas de toxa , f

Auineekeninpiinbetv^ en ^

fihaakelijk zijn.

ftaat daar in , dat hij Secomesieei PolUquen Krui;er

ius Plebejus In het «* N ^"^/^^' 't e hebben, zoirals verzamelaar var &"f *f ^ggS tïfj denzelven verder den Schrijver te weeten,, hebbende n j £ ■ dooT brand; maar dat dea Brjeff.^wj^°eW,/fïu wbrd hem gefchreeven waare. ^f^^f^g^ltu kunnen het volgende ^\jff£SSSd &*» „ berinneren, dat toen "l fe wederkeerde tot bet Sy „ vermaarde Koopflad m ^Zj^ihen laar voor ecli flema, waarvan ^^f^^^Scb «tfi»

n begon te beijveren , om m de ««gj » .. d

» Gr. Mog. den nv oed *'*^$t%Ï^Mret bad, „ gemelde handclxnz voor een ëWa£l. de Com.

haare Gedeputeerden, zieb W^&li??&vett, t* msfie, ben door bunne CmrMen mcede g^ete >

Sluiten