Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 5H >-

deerlijke toeftand voor eenen lijder, die, onder de fmarten zijner wonden , nog daarteboven, door zulle een ellendig fchouwfpel gemarteld wordt I — Kan men op deze wijze de arme lijders, die anders wel te herftellen zijn, niet vermoorden? Is dit ook geene barbaarsheid? — Waarom plaatst men de ziekenhuizen niet, even als de pesthuizen , buiten de fteden? Waarom worden zij, in plaats van in groote zaaien, niet liever in kleine verblijven afgedeeld, die, op de beste wijze, voor den heelenden balfem der zuivere, verfterkende en genezende lucht kunnen openftaan, zonder dat de togt, of koude, den lijder benadeele?-Een ftil, ongeftoord leeger, en de zuivere adem des hemels, helpt niet zelden, meer, dan alle geneesmiddelen.

Wij zien dit immers bewaarheid in de gezondheidsbronnen , alwaar de vrije lucht , de beweg.ng en uitfpanning, veel meer ter genezing der ziekten toebrengen , dan het gebruik der mineraale wateren, dat niet zelden , met zoo veel kwakzalverij, wordt uitgetrompet. — Wij zouden overboodig werk doen, indien wij eene zoo duidelijke zaak met nog meer bewijzen wilden ftaaven: — de verftandige, door ondervinding geleerd , moet het ons toeftemmen.

Maar alles , wat wij' ten aanzien der ziekenhuizen gezegd hebben, is ook toepasfelijk op die geuichten, die ter verbetering van zedenlijke Zieken zijn ingericht.

De Schooien en openbaare Opvoedings - huizen leveren een genoegzaam bewi's op , hoe verderftijk het voor de jonge lieden is, wanneer zij troepsgewijze

op

Sluiten