Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( *o )-

(taande Burgers van den Staat, met wier welzijn of verderf onze zorgen en bekommeringen, onze beste poogingen en verrichtingen, zich zei ven beloonen , of ons, indien wij dit jammer beleeven, een troofleloos verdriet berokkenen! — het zijn de Kinderen, wier onfchuld en goedhartigheid Gij dikwerf beleedigd en gedraft ziet: wier jammergefchrei Gij aanhoort ; wier lijken Gij ziet wegdragen , zonder dat in U eenig bezef oprijst van gepleegde onrechtvaardigheid ten hunnen aanzien; zonder dat eenig werkzaam mededogen U bezielt.

Hoe veele Kinders worden, in de eerde jaaren van hun leeven , voor altijd van hunne gezondheid en kracht beroofd, door de mededeeling van een geheim vergif, door vooroordeelen , en door zorgeloosheid; eudus, alleen, door de fchuld der Ouderen !

De middelen, om de Kinderen gezond te houden, zijn, in de meefte huisgezinnen, zoo verkeerd, zoo baarbli.klijk voor hun leeven en hunne gezondheid fchaadelijk, dat ik indedaad geloove, niet te veel te zeggen, wanneer ik beweere , dat van de duizend Kinders, die ten grave daalen, ten minden agthonderd aan de onkunde en het vooroordeel hunner Ouderen worden opgeofferd.

De draffen, voor deze kleene, weerlooze fchepzelen zo vaak bereid , zijn doorgaands onbillijk en wreed, terwijl zij dezelven, in verre de méedc gevallen , niet verdienen.

De Moeder ontlast zich in den fchoot haarer Maagen ea Vriendinnen van den kommer en het verdriet,

welk

Sluiten