Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 353 )-

val nimmer gebeurt. — Wel is waar, dat de Beschrijvers van deze Kust ons zeggen , dat de Mans de Vrouwen, (die zij zoo menigvuldig hebben, als hun gelust) indien zij hun niet langer aanftaan, of iecs misdoen, verkoopen. Ook is het zeer zeker, dat zomtijds geheele familien van Ouders en Kinderen worden verkogt; waarvan ik niet kan nalaren, bij deze gelegenheid een treffend voorbeeld te verbaalen. Zeker Kapitein, thands nog in leeven, en in Zeeland woonachtig, op de kust ter negotie liggende, koopt op eene plaats een Vader en Zoon; 10 a 12 mijlen laager, eene Moeder en Dochter; nog een of twee dagreizens benedenwaard , twee Broeders, of een Broeder en Zuster, (dat mij door 't geheugen is gegaan, en ik zo juist niet wil bepaalen ) en eindelijk, na nog verder afgezakt te zijn, twee Zusters, of wederom een Broeder en Zuster ( dat om 't even is.) Deze lieden worden aan boord, afgezonderd, te weten, de onderfcheiden Sexen , en dus wisten zij van elkander niet: maar het bijzonder geval wil, dat dit fchip in Suriname gearriveerd zijnde, een gedeelte der Vrouwen in de boot moest overgatn, om ten verkoop naar de wal gevoerd te worden. De Mans intusfehen op het dek wandelende, ziet en herkent ieder Man en Vader, onder die Vrouwen, de zijnen, fpringt daarop daadelijk over boord en in de boot; omhelst in verrukking zijne Vrouw en Dochters , die daarop wederom te zamen aan boord overgaan, daar de Moeder haare Zoonen en de Zusters haare Broeders vinden en herkennen, zijnde alle de bovengenoemden eene •n dezelfde familie, dis door hunnen Meester van

Sluiten