Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ D R A GE N

TOT HET

MENS CHELIJK GELUK, i.

NAARSPOORING

VAN

DEN WA ARE N AARD

DE R.

MENSCHEL IJ KE GELUKZALIGHEID,

Ijle Afd, Grondjlag onzer gelukzaligheid ,

KENNIS, WAARHEID. §. I.

■Wij zien rondom ons eene menigte van menfchen , van welken zommigen vergenoegd , althands rustig en tevreden , anderen niet te vreden, of wel zeer treurig en in lijden zijn. Ook worden wij dezen tegengeftelden toeftand in ons zei ven gewaar > daar wij ons , den ftnen tijd, kwaalijk, den anderen tijd wel, rustig , helder, of ook geheel vrolijk, gevoelen te IV.D.I.S. 'A zijn.

Sluiten