Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Welken zijn , in den Staat der Natuure, de gronden en bepaalingen van het Vaderlijk Gezag? — Is 'er eenig onderfcheid tusfchen de rechten van Vaders en Moeders op hunne Kinderen ? Waarin beftaat dit onderfcheid? — en in hoe ver kunnen deze rechten, door de wetten, uitgebreid en besnoeid worden ?

(Vervolg en Slot van hl. 128.)

Iflc Vraag.

jfrïebben de Vaders recht over het' leeven hunner Kinderen ?

Hier vraag ik: vvaaröm zij dat recht zouden willen bezitten? Misfchien , om den ruimen teugel aan tvoede en wraakzucht te vieren, of, om zich van de gewichtige zorgen, welken het leeven van het Kind oplegt, te ontflaan; zorgen, aan welken zij zich niet kunnen of willen onttrekken, dan uit hoofde van luiheid; of, om hunne zinlijke geneugten onbekommerd te kunnen fmaaken. Het is klaarblijklijk , dat

zul-

Sluiten