Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C =09 )-

Eene niet minder ftrafbaare wreedheid is 'er gelegen in het ondeugend gedrag van die Moeders, welke, om een goed of een gezag te behouden, dat de wetten heur verbieden , haare Kinderen in onkunde, bijgeloof en doroheiJ optrekken, en hunnen geest en moed naar haar vermogen verdooveri. Het ware verkieslijker, in verjelükinge hiervan , dat zulke ontaarde Moeders haare Kinderen met eigen handen de keel affneden.

Ilde Vraag.

Heeft de Vader, in den ftaat der natuure, het recht, over de vrijheid zijner Kinderen te bcfchikken , en kan hij Ze als Slaaven verkoopen?

Wij behoeven ons met deze vraag niet optehou. den ; ik breng dezelve êeniglijk bij , om dit onderwerp even doortelopen. Zij is daarenboven niet moeilijk optelosfen. Neen : de Vader mag zijn Kind niet als Slaaf verkoopen, omdat eene gedwongen flaavernij een ftaat is, die volftrekt met onze natuur ftrijdt ; en eene vrijwillige flaavernij is een herfenfctiim. De mensch , die zijne toeftemming geeft, om in eenen flaaffchen toeftand te leeven , wordt 'er door, dringenden nood toe gedwongen. Daarenboven zou de Vader, die een' Slaaf van zijn Kind maakt , over eene vrijheid , over een leeven , over een geluk befchikken , welk hem op geenerleie wijze toebehoort, waarvan hij flechts de befchermer, maar geenszias de willekeurige gezaghebber, is.

lilde

Sluiten