Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

MATHILDE. Een TOONEEL uit de Xlde E EU W.

Het Tooneel, Brugge.

Gravin Mathilde (ééttige Dochter van den Graaf Baldewijn van Fladderen ) uitgeftrekt op een rustbed, bij zich twee Kamerjuffers hebbende ; eene Derde driftig opkomende.

Kamerjuffer.

Fidele Gravin! uw Vader! — hij vloog, «gtmen, herwaards, zodra hij uw ongeval hoorde. Eén zijner trouwfte dienaars, eenige minuuten vroeger, dan zijn Heer, hier aangeland, verzekerde mij: twee paarden waren dood onder hem nedergevallen. en hij gloeide van toorn tegen den geweldenaar, die a aoo ongehoord bejeedigde.

Ma-

Sluiten