Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C indacht bi] de openbaare Godsdienstoefening , het nalaten van datgene, we.k met de dig geoordeeld wordt, en eindelijk het in acht nemen der gewoone pligtpleegingen ^comphmenUn) en titels in het fpreken en fcurijven.

Tiende Waarneming.

Alle Menfchen handelen meer of min naar hunne vooroordeelen , dat is, naar gevoelens, welken zi] noch tijd, noch lust, noch verftand, noch gelegenheid gehad hebben, om te onderzoden, en die zi] echter voor waar aannemen. Bovenal gelden de vooroordeelen van een geheel volk, van bijzondere ftanden en godsdienftige Gezindheden.

Elfde Waarneming.

De Menfchen, hoezeer in ligchaam en ziel, in neigingen en kundigheden, door opvoeding, luchtsgefteldheid, godsdienst en burgerlijke ftaatkunde van elkander' verfchillende* hebben echter allen nog iets overig van het zedenlijk gevoel , nog iets van die edele en onvervalschte menschheid, welke hun oor. fpronglijk door den goeden Schepper gefchonken is.

Twaalfde Waarneming.

Allen, die, zo door opvoeding, als verkeering, het ongeluk hebben, om in de kunsten, tijdverdrijven en vermaaken der groote waereld , dat is, van A 5 óea

Sluiten