Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JÖ4 DE ZWABISCHE KREIS.

ringe huur te laaten woonen. Het geen bovenal verdient dat Atigsburg door den reiziger bezocht worde, is de waterkunst, welke het water' zodanig door de ftad heeft weeten te leiden , dat niet alleen vijf groote en fchoone fonteinen, en andere openbaare bronnen, maar ook bijna alle. huizen daardoor van levendig water voorzien worden : men fchat het getal der inwooneren op 6000: de eene helft van de ftad is Lü~tberscb en de andere helft Rooittsch Catboliek.

Onder het gebied der ftad Ulm, ligt het fteedjen Geiszlingen, daarom bezoekenswaardig, om dat het in eene verfchrikkelijke diepte ligt, zijnde hetzelve rondsom met hooge en fteenachtige bergen omgeeven.

In-het midden van de ftad Ravensburg , ftaat, zegt men, een waaktoren, waarop een opfchrift, het welk verhaalt, dat de oude toren, door een' dwarlwind omgewaaid , doch de waker die daarboven op ftond, om door een trompet den tijd van den dag of den nacht, van drie tot drie, of van vier tot vier uuren , bekend te maaken , dat die goede man niet befchadigd werd door den val, fchoon zijn wijf en zoon beiden dood bleeven.

In de Schwabifche Kreis, liggen nog de navolgende onmiddel, baare Rijkslanden, die echter geene Rijksftanden zijn.

De Abtdij ottobeuren.

De Abtdij van st. ulrich en st. afri en augsburg. De dorpen van het carthuizer klooster buxheim. De Heerlijkheid neu - ravensburg. Het dorp munster.