is toegevoegd aan uw favorieten.

Adele en Theodoor, of Brieven over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I08 BRIEVEN OVER.

het dwaze Bygeloof alleen kunnen zich daar tegen verzetten. Gy hebt verftand , eene gevoelige ziel, gy hebt veel gelezen. Leg nu uwe boeken ter zyde , treie uit uw ftudeerkamer, leer de menfchen kennen. Zo gy geene kennis krygt van het menfchelyk hart, dan zult gy alleen een zeer middelmatig fchryver worden, en zo ook blyven. Zie dan de Menfchen, in alle levensftaten, van den Boer af tot den Hoveling toe; poog hen zeer omftandig te kennen: veracht de lieve kindschheid niet. Maak, als de frhilders, een verftandig gebruik van alles, wat gy ontdekt : maal ons aandoenlyke en naïve ftukken. Let, als Wysgeer, eg de eerfte kiemen en grondformeerzels der menfchelyke deugden en driften. Zoek, boven alles, naauwkeurig te onderfcheiden, wat wy voor gebreken en verkeertheden van de Opvoeding, en welke onze neigingen en misflagen zyn, die wy van de Natuur ontfangen. Een geleert man van Letteren moet de grote Waereld zien. Als hy alle daag vier imren voor de Gezelfchappen overhoudt, dan heeft hy nog tyd genoeg om te denken en te arbeiden, over het geen hy gezien en opgemerkt heeft. Dit alles is nog niet genoeg, myn waarde Porphirius; gy moet uwe grondregels en uwe gevoeligheid heilig bewaren. Zo gy een flegt mensch wordt, zult gy nooit een werk van Genie fciiryven. Het vernuft brengt

niets