is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

ROMEINSCHE

V.

BOE.K HOOFDST.

J. voor C 132.

J. van R 620.

verwisfelend Driemanfchap voorftelde , om nu dit ganfche werk te volvoeren, en in het vervolg tegen alle flinkfche ontduiking der vernieuwde en verzachte wet te waaken ( 1 ).

Het Volk , welk ligt 't geleeden leed vergeet, wanneer het zich voor het vervolg niet vergeten ziet, vergenoegde zich ten vollen met dezen voorflag: doch dezelve, hoe hoogst gemaatigd ook, was den rijken landbezitteren ondragelijk, die hun onwettig eigendom reeds lang als wettigen erf hunner voorvaderen befchouwd hadden, en denzelven'nu als'hun onvervreemdbaar goed wilden verdeedigen. Uit hunnen mond ging een luid gefchreeuw op over de hardheid van uit hunne huizen, landerijen, erfgoederen en de begraafplaatzen hunner voorouders verftooten te worden , over de verwarring , die 'er ontftaan zou uit de veel. vuldige valfche naamftellingen der bezitters , uit de menigte van grondbrieven der renteniers, en uit honderderleije andere betrekkingen en vermengingen, dh vlijjfc* «team * Jtftft*** < * - . tig (1) Appian. alex, de belL Civil. p. 354.