is toegevoegd aan uw favorieten.

Briefwisseling tusschen de familie en bekenden van den vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 223 )

in 't wild hoort, een foort van aangenaam concert uitmaakt. Hoe laftig en verveelend zoude ons het befte fpeel-inftrument, of de fraaifte ftem, jaar uit jaar in van raby gehoord, niet worden, fchoon hoe konftig en goed 'er op gefpeeld of mede gezongen wierd ? Walgde ons in den voorleden zomer die Kwartel, die uit buurman's venfterhing, en de Leeuwrik tegen ons over, niet op eene afgryslyke wyze, daar de eene in de vrye lucht en de andere op de koornlanden elk zo by uitftek behagen? — Maar onze tvyee kanaryvogels, en goudvink, viel ik hier op in... De kanary vogels, antwoordde Papa, zyn geen vogels die hier 't huis horen, die meeftal in huis geteeld, en zo opgevoed worden, dat zyinde openlucht, by gebrek aan voedzel, dat zy niet zouden weten te zoeken, wel haaft omkomen zouden. Even zo is het ook met onzen goudvink gelegen, die wel een inbooreling hier is, maar, eer hy nog vliegen konde, uit zyn nefttje geroofd en in een korfje binnen 's huis opgefloten wierd, en zyn muficalen zang waarfchynlyk van den een of anderen fchoenlapper of dergelyken geleerd heeft.

Gy