is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving van de epidemische zinkingkoorts [...] welke in de maand juny 1782. te Haarlem geregeerd heeft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

waare Pleuris.

Ik zoude meerder zulke voorbeelden kunnen bybrengen, indien niet dit gefchrift en rnyn bellek zulks wederhielden: echter zal ik 'er nog die weinige byvoegen.

( XXVI. Waarneeming.)

Een Jongen van 11 Jaaren, dik en grof van geitel , krygt geweldige pyn aan de regter zyde op de borft, verzeld van eene moeilyke ademhaling en eene hevige koorts. Deeze pyn is door 3 Aderlaatingen en veel drinken binnen weinige dagen geneefen. Het bloed was met eene waare onefteekingskorft bezec. (f)

( XXVII. Waarneeming.)

Eene vrouw van 25 Jaaren, van een allergezondft geitel, klaagt, na eene verkoudheid van weinige dagen, over zwaare pyn in de regter zyde, omtrent by den 6 waaren ribbe; de ademhaling was moeilyk en de koorts vry geweldig. Vier Aderlaatingen fchielyk achtereen gedaan, en gepaard met eene verdere Geneeswyze tegen de ontfteeking, hebben haar binnen den cyd van 8 dagen gered. Hec bloed was als in de voorige gevallen hevig ontftoöken, en de eerfte wegen zyn in den geheelen loop der Ziekte volmaakt wel gefteld geweeft.

Deeze Waarneemingen zullen, zoo ik meen, genoeg toe bewyzen kunnen (trekken, dacLyders,

wel-

(v) Men vergelyke de 1 Waarneeming.